Aug 9, 2007 Vision Chosen-Jesus Teaches An Apostle