God Teaches Lev 3:17, Matt 26-Per Statute No Blood